Maaike Deraedt

Maaike Deraedt

klinisch psycholoog

Maaike Deraedt is klinisch psychologe en heeft zich gespecialiseerd in integratieve, experiëntiële psychotherapiecreatieve therapie en EMDR.

Binnen de therapie wordt gewerkt vanuit het experiëntieel denkkader, zowel vanuit de cliëntgerichte als uit de gestalttherapeutische invalshoek. Daarnaast worden belangrijke concepten geïntegreerd uit andere theoretische modellen, o.a. het systeemdenken, psychodynamische ontwikkelingstheorieën, cognitieve gedragstherapie, mindfulness (www.aandacht.be), hypnotherapie (www.vhyp.be) en ACT (www.act-academie.be).

Ik ben lid van
 
  • BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
  • VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
  • compsy (psychologencommissie)
  • EMDR-belgium

 

Visumnummer psycholoog: 278534