Maaike Deraedt

Maaike Deraedt

klinisch psycholoog

EMDR-behandeling vertrekt vanuit de hypothese dat wanneer een traumatische gebeurtenis plaatsvindt, deze onverwerkt in het zenuwstelsel wordt opgeslagen, inclusief de daarbij horende beelden, geluiden, gedachten, gevoelens. De EMDR-methode katalyseert het informatieverwerkingsproces dat zorgt voor integratie van de traumatische herinnering. Voor meer info: www.emdr-belgium.be

 

Wanneer kan EMDR worden toegepast?

EMDR kan zowel worden ingeschakeld bij bekende als minder bekende pijnlijke ervaringen. Het maakt niet uit welke ervaring je dooreen heeft geschud. In principe kan elke gebeurtenis een blijvende indruk op je nalaten, als bij het opslaan in je brein de verwerking niet voldoende is opgetreden. 

Pijnlijke ervaringen liggen vaak aan de basis van problemen in ons leven. Deze ervaringen kunnen leiden tot angsten, spanning, een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige behoefte om alles in het leven proberen te controleren.

Ook ervaringen waar niet zozeer de intensiteit als wel de chroniciteit of de herhaling van het gebeuren kenmerkend waren, kunnen sporen hebben nagelaten bij de persoon.

 

Welk effect beoogt emdr?

Wanneer de emdr-sessies de emotionele lading van de herinneringen laat afnemen, wordt het makkelijker om anders over die gebeurtenis te gaan denken. 

Dat geeft je houvast om vanuit een vernieuwde perceptie en beleving het normale leven weer op te pakken.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een EMDR-therapeut helpt je tijdens de therapie met het verwerkingsproces van traumatische gebeurtenissen. Dit gebeurt door middel van meerdere series prikkels. De EMDR-therapeut vraagt je de traumatische ervaring voor de geest te halen. Tegelijkertijd krijg je afleidende prikkels, bijvoorbeeld de bewegende hand van de EMDR-therapeut voor de ogen van de cliënt, geluiden via een koptelefoon, trillingen of een bewegend lichtsignaal. Dit gebeurt afwisselend links en rechts. Deze afwisselende activiteit zorgt voor het prikkelen van de linker- en rechterhersenhelft en activeert het verwerkingsproces.

De combinatie van het denken aan de traumatische gebeurtenis en het maken van oogbewegingen of het horen van bilaterale geluiden zorgt voor een stimulatie van het natuurlijke verwerkingssysteem. Het volgen van de stimuli kost geheugencapaciteit. Daardoor hebben de hersenen minder ruimte voor de nare gedachten bij de traumatische ervaring.

Door de EMDR-therapie krijgen de nare gedachten een andere betekenis. Langzamerhand worden de herinneringen draaglijker en minder emotioneel beladen.